HOLT BOLIGOMRÅDE DEL 2

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommune har for salg 34 eneboligtomter i andre etappe av boligfeltet Holt i Sannidal.

Frist for å søke om tomt ved første tildeling er satt til 28 mai 2012. Etter den dato vil de resterende tomtene selges fortløpende ved henvendelse til Enhet for eiendom.


     Prospekt