Høring på søknad om konsesjon for uttak av vann til settefiskproduksjon fra Leivann, Risør og Kragerø kommune

Oppdatert av: stein ove sannes (09.okt.2015)

NVE har mottatt søknad fra Jernes Fisk, datert 22.5.2015, om tillatelse til uttak av vann fra Leivann i Risør og Kragerø kommune.

Vannet skal brukes til produksjon av inntil 1 million smolt og 5 millioner yngel årlig. Det blir søkt om et vannuttak på inntil 330 l/s samt regulering av Leivann mellom kote 4,5 og kote 3,5. De fleste tekniske inngrepene i vassdraget er allerede etablert, men det er behov for en ny vannledning. Det er ikke planlagt slipp av minstevannføring.

NVE ønsker en tilbakemelding på hvorvidt kjente allmenne interesser (for eksempel landskap, friluftsliv, vannuttak, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. Frist for høringsinnspill er 6. nov. til nve@nve.no

 

Mer om saken følger vedlagt. pdf.jpg

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image