Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanen 2014 – 2026

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Kragerø Formannskap har i møte den 09.12.2014, sak 84/14, vedtatt å legge kommuneplanens samfunns- og arealdel med tilhørende bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider www.kragero.kommune.no/hoeringer og på papir hos kommunens servicesenter på Rådhuset og på Kragerø Bibliotek.

Innspill eller merknader kan sendes som brev eller epost til:

Kragerø Kommune
Pb. 128
3791 Kragerø

eller

post@kragero.kommune.no

Merk konvolutten eller eposten med «høring kommuneplan».

Dersom man vil foreslå endringer i plankartet er det ønskelig om man legger ved et kart med ønskede endringer tegnet inn.

Eventuelle innspill eller merknader må være innkommet innen 10.04.2015.

Det vil bli arrangert informasjonsmøter etter egne kunngjøringer.

Sakspapirer fra formannskapsmøtet finnes også på Kragerø kommunes hjemmesider under møter og saksdokumenter.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image