Høring og offentlig ettersyn av gbnr 30/160 m.fl – endring av reguleringsplan for Bråtøyskogen - Skåtøy

Oppdatert av: stein ove sannes (15.aug.2017)

Gbnr 30/160 m.fl – endring av reguleringsplan for Bråtøyskogen – Skåtøy ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedutvalg for Plan, bygg og miljø 14.06.2017, sak 76/17.

Hensikten med reguleringsendringen er endring av regulert bryggeløsning i Myrakilen, der regulerte flytebrygger flyttes og legges som en forlengelse av eksisterende landfaste brygger. Endringen muliggjør en utvidelse på inntil 8 nye båtplasser, i samsvar med regulert situasjon.

For øvrige saksdokumenter se: http://www.kragero.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter

Frist for innsending av merknader er satt til 12.august 2017.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes elektronisk via Kragerø kommune sin hjemmeside, på e-post, post@kragero.kommune.no eller pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø.

                     
Kunngjøring           Planbeskrivelse              Plankart

            
Reguleringsbest.      Saksfremstilling