Høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for Lofthaug aktivitetssenter, gbnr 62/2, med flere.

Oppdatert av: stein ove sannes (22.aug.2017)

Detaljregulering for Lofthaug aktivitetssenter, gbnr 62/2, med flere ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedutvalg for Plan, bygg og miljø 14.06.2017, sak 71/17.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for aktivitetspark med fokus på et bredt spekter av aktiviteter som motorsport, klatring, zip-lines, terrengsykling og andre friluftsaktiviteter. Det legges opp til etablering av ulike servicebygg tilknyttet driften av aktivitetsparken.  15 «mikro hytter» tiltenkt utleie ønskes etablert innenfor planområdet. Aktivitetsparken skal utformes med hensyn til universell utforming.

Frist for innsending av merknader er satt til 07.10.2017

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes elektronisk via Kragerø kommune sin hjemmeside, på e-post, post@kragero.kommune.no eller pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø. Innen 07.10.2017

                    
Kunngjøring        Saksfremlegg         Plankart

                   
Reg.bestemmelser   Planbeskrivelse      Merknader


Vedtak

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image