Høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for del av gnr.12- bnr.1 med flere – Tåtøy Østre – Tåtøybukta

Oppdatert av: stein ove sannes (31.aug.2017)

Detaljregulering for del av gnr.12 - bnr.1 med flere – Tåtøy Østre – Tåtøybukta ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedutvalg for Plan, bygg og miljø 31.05.2017, sak 55/17.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 11 nye boliger, samt 12 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og småbåthavn. Hovedgården Tåtøy Østre ønsker å videreutvikle dagens drift med økt fokus på næringsbasert turisme, gårdsdrift, handel og service.

For øvrige saksdokumenter se: http://www.kragero.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter

Frist for innsending av merknader er satt til 26.august 2017.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes elektronisk via Kragerø kommune sin hjemmeside, på e-post, post@kragero.kommune.no eller pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø. Innen 26.august.

 

                
Plankart            Reguleringsbest.          Planbeskrivelse

                 
Merknader              Kunngjøring               Saksfremlegg


Vedtak Hpbm

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image