Høring, nytt fredningsområde for hummer i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø kommune har som første kommune utarbeidet og hatt på lokal høring to mulige områder for hummerfredning: Et område ved Valbergheia, og et område innenfor Jomfruland. Av disse to har kommunen konkludert med at området ved Jomfruland vil være best egnet til fredningsområde for hummer.

Kommunen har nå oversendt forslaget til Fiskeridirektoratet for videre behandling. Dermed legges forslaget til fredningsområde til offentlig høring (vedlagt høringsbrev).

Innspill kan sendes enten Kragerø kommune post@kragero.kommune.no eller Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no innen 12.6.2015.

pdf.jpg
Høringsbrevet