Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Oppdatert av: stein ove sannes (22.mai.2017)

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til botilbud og helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

                        
Høringsutkast ny forskrift     Høringsbrev

 

Høringsfrist 08.05.17

Behandles i kommunestyret 15.06.17