Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Oppdatert av: stein ove sannes (22.mai.2017)

Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til botilbud og helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

                        
Høringsutkast ny forskrift     Høringsbrev

 

Høringsfrist 08.05.17

Behandles i kommunestyret 15.06.17

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image