Høring - Detaljreguleringsplan for Tjennane, del av Østre Gumøy, gbnr 25/1

Oppdatert av: stein ove sannes (06.mar.2017)

                      
Reguleringsbestemmelser        Planbeskrivelse

                           
Plankart                  Vedlegg planbeskrivelse     Vedtak Hpbm


Saksfremlegg

 

Frist for merknader 06.03.17