Høring - endring av skolestruktur i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (22.mai.2017)

Kommunestyret har vedtatt at rådmannen skal undersøke mulighetene til å overflytte 10. trinn ved Feierheia til Kragerø VGS og opprettelse av 1-4 skole på Kalstad.

Eventuelle forslag må bygge på pedagogiske vurderinger og ha barnets beste i fokus. Vurderingene fra administrasjonen legges frem våren 2017.

Rådmannen inviterer med dette til en åpen høring. Fristen for å komme med innspill er 1.mai. Se vedlagte høringsdokument (merk at fristen i dokumentet skal være 1. mai).

 


Høringsdokument