Høring - Detaljregulering for del av Borteid, gbnr 25/2 m.fl.

Oppdatert av: stein ove sannes (06.mar.2017)

                                        
Planbeskrivelse                                           Plankart

                                       
Reguleringsbestemmelser                     Vedtak Hpbm

                                      
Saksfremstilling

 

Frist for merknader 06.03.17