Historie

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

Historiefaget i Kunnskapsløftet er utvidet og omfatter nå både eldre og nyere verdens- og norgeshistorie. Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Undervisning
Historietimene er i 5. og 6. time på fredager. I disse timene vil det stort sett være forelesninger. Lesingen og arbeidet med stoffet må du gjøre hjemme.

Bøker
Vi bruker boka Historie Vg3 påbygging fra Cappelen. Boka kan du låne på skolen.

Historie VG3 påbygging

Fronter og data
Vi bruker Fronters historierom (elektronisk klasserom) regelmessig. Her blir powerpoint presentasjoner til forelesningene lagt ut.

Læreplan
Vi følger læreplanen i Kunnskapsløftet:

Læreplan historie

Karakterer og eksamener
Standpunktkarakterene blir satt på grunnlag av prøver, innleverte arbeid og muntlige framføringer. I historie kan du bli trukket ut til muntlig eksamen. Eksamen blir i mai/juni.