Helsestasjon for ungdom

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Helsestasjon for ungdom holder åpent torsdager fra kl. 15.00 til 18.00 i skolens åpningtider. I skolens ferier / fridager stengt (i sommerferien mandager 12 - 14). Helsestasjonen er bemannet med helsesøster hver mandag og lege annenhver mandag( partallsuker fra kl. 16.00 - 18.00 ), og har tilbud om undersøkelse, samtale og eventuell rådgivning. Gratis tjeneste.
Det er ikke timebestilling. De unge kan komme i kontortiden når de har behov for det.