Helle Bruk, gnr 15 bnr 58 m.fl. Varsel om oppstart av planarbeid

Oppdatert av: stein ove sannes (16.mar.2017)

Oppstart av planarbeid ble kunngjort 4.2.2017. Merknader sendes skriftlig til Planhuset AS, Strandgata 2, 3750 Drangedal, epost: oddrun@planhuset.no med kopi til Kragerø kommune, bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø, epost: post@kragero.kommune.no.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planhuset AS, tlf.35 99 54 40.

Frist for innspill/merknader er 14.3.2017.

 

                          
Varselbrev aviser                       Varselbrev myndigheter

                             
Kart 1:2000                              Kart 1:20000