Har du interesse for drift av Sjøbua på Jomfruland?

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Kragerø kommune ønsker å få inn tilbud på drift av Sjøbua med mulig opsjon på drift av gjestehavn, serviceanlegg og strand. Utfyllende opplysninger fås på www.kragero.kommune.no eller ved henvendelse til Enhet for kultur.

Tilbud sendes til: siri.fossen@kragero.kommune.no

Kystkultursenteret på Tårnbrygga juli 2013.JPGFrist for innsending 11. mars 2015.

Årsaken til utlysingen er et vedtak fattet av Hovedutvalg for samfunn i møte 26.02.15. Vedtaket er som følger :

Hovedutvalg for samfunn gir sin tilslutning til at det utlyses mulighet for «leie» av

Sjøbua som også kan omfatte en opsjon for drift av gjestehavna på Jomfruland. Hvis

dette synes å bli en bedre tjeneste i forhold til driften av anlegget vil dette absolutt

anbefales, selvsagt innenfor de økonomiske rammene Skjærgårdstjenesten har.

Under ligger klikkbare filer med følgende innhold fra venstre til høyre:

  • Konkurransegrunnlag - Vedlegg 2.pdf
  • Konkurransegrunnlag Jomfruland Gjestehavn - opsjonspris
  • Arbeidsbeskrivelse Jomfruland Gjestehavn
  • Utlysning Drift av Tårnbrygga Kystkultursenter

pdf.jpg  word.jpg   word.jpg    word.jpg      

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image