Har du forslag på priskandidater?

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Tiden er inne for utdeling av årets hederspriser. Kragerø kommune ønsker engasjement for å få inn forslag på kandidater til Kulturpris, Håndverkerpris og Restaureringspris. Frist 1. oktober.

I statuttene for Kulturprisen heter det at denne kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. ­ Prisen, som er på kr 20,000.-, kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring.­ Tidligere prisvinnerene er Aksel Ellefsen, Knut Lundstrøm, Håkon Finstad, Skjærgårdsgospel, Torkel Tande, Olaf Tangen, Nils Halvor Nilsen, Otto Beite,  Johnny Thorsen, Ragnar Grønåsen, Batterikomiteen for Gundersholmen Kystfort, Lauersøns legat,  Inger og Bjørn Sandberg, Alf Cranner, Lillen Dahll Vogt, Tor Jarandsen, Robert Carding, Roger Holte, Carsten Hopstock, Kragerøhåndballen, Åse og Kjell Lundquist, Roy Isnes, Abraham Th. Sørdalen, Ivar Gundersen, Henning Bentsen, Else Bjørg Finstad, Øistein Buen, Edith Thiseth, Sannidal Travselskap og i 2016 Ivar Kristensen.

Håndverkerprisen ble innstiftet fordi Kragerø kommune hadde ønske om å belønne Håndverkere som har gjort noe helt spesielt innen sitt yrke eller håndverkere som har stått bak vellykkede restaureringsarbeider i lokalmiljøet. Kandidatene til prisen blir vurdert av Hovedutvalget i samarbeid med Kragerø Håndverker- og Industriforening. I 2016 ble håndverkerprisen tildelt Trond Buen.

Det deles også annet hvert år ut en Restaureringspris bestående av et kunstverk, innkjøpt av en lokal kunstner. Aktuelle kandidater vurderes av Hovedutvalg for samfunn, som vedtar hvem prisen skal tildeles.­ Prisen skal tildeles: Privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bevaringsverdige bygninger som er utvendig restaurert.­    

Prisen kan også tildeles hus/bygninger av ovennevnte kategori som gjennom godt og pietetsfullt vedlikehold har bevart sitt opprinnelige eksteriør.­ Prisen bør så langt råd er fordeles med en viss geografisk spredning.­ I 2015 var det Galeioddveien 14 tilhørende Ann og Anders Juel som vant restaureringsprisen.

Enkeltpersoner og lag/foreninger oppfordres til å foreslå kandidat til årets ulike priser.

Fristen for innsending er som nevnt 1. oktober. Forslag kan sendes som epost: post@kragero.kommune.no eller i brevs form med adresse: Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 Kragerø


Retningslinjene

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image