Har du forslag på priskandidater?

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Tiden er inne for utdeling av årets hederspriser. Kragerø kommune ønsker engasjement for å få inn forslag på kandidater til Kulturpris, Håndverkerpris, Byggeskikkspris og Tilgjengelighetspris. Kragerø kommune ønsker tilsendt forslag på kandidater innen 1. oktober.

I statuttene for Kulturprisen heter det at denne kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. ­ Prisen, som er på kr 20,000.-, kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring.­ Tidligere prisvinnerene er Aksel Ellefsen, Knut Lundstrøm, Håkon Finstad, Skjærgårdsgospel, Torkel Tande, Olaf Tangen, Nils Halvor Nilsen, Otto Beite,  Johnny Thorsen, Ragnar Grønåsen, Batterikomiteen for Gundersholmen Kystfort, Lauersøns legat,  Inger og Bjørn Sandberg, Alf Cranner, Lillen Dahll Vogt, Tor Jarandsen, Robert Carding, Roger Holte, Carsten Hopstock, Kragerøhåndballen, Åse og Kjell Lundquist, Roy Isnes, Abraham Th. Sørdalen, Ivar Gundersen, Henning Bentsen, Else Bjørg Finstad og Øistein Buen i 2013.

Håndverkerprisen ble innstiftet fordi Kragerø kommune hadde ønske om å belønne Håndverkere som har gjort noe helt spesielt innen sitt yrke eller håndverkere som har stått bak vellykkede restaureringsarbeider i lokalmiljøet. Kandidatene til prisen blir vurdert av Hovedutvalget i samarbeid med Kragerø Håndverker- og Industriforening. I 2013 ble håndverkerprisen tildelt byggmester Egil A. Myrstrand.

Byggeskikksprisen har den korteste tradisjon blant kommunens priser. Denne prisen alternerer med restaureringsprisen, sistnevnte utdelt allerede i 1978 for første gang. Byggeskikksprisen derimot er kun delt ut åtte ganger tidligere, nemlig til Monica og Knut Ramberg for eiendommen Ramberg på Borteid, Elisabeth Throne Holst og Per Th. Heiss-Scøyen for deres hytte på Buholmen, Kristian Qvale for sin hytte på Jomfruland, Furubo på Helle, Ragnhild og Jan Holm, Quality SPA og Resort og Kirkegata 14 – 16, Kragerø Eiendom og Helle skole i 2012.

Byggeskikksprisen skal deles ut til privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bygninger. I statuttene for denne prisen heter det  bl.a. at man skal vektlegge: form, materialbruk og fargevalg, funksjonelle løsninger, nye uttrykksformer og ideer. Videre byggets/byggenes tilpasning til omgivelsene, bygningsvern, økologiske hensyn, bærekraftig utvikling, samt terreng og landskapstilpasning.

Tilgjengelighetsprisen deles ut for første gang i år. Formålet med prisen er å bidra til universell utforming av lokalsamfunnet med god tilgjengelighet, likeverd og valgfrihet for alle. Prisen deles ut til kandidater som har gjort en innsats utover regelverkets minimumskrav for å bedre tilgjengeligheten. Tilgjengelighetskravet omfatter her: Muligheter for alle til å finne frem i lokalsamfunnet, muligheter til å komme inn i bygninger i lokalsamfunnet og mulighetene til å nyttiggjøre seg de samme lokalene. Prisen deles ut av Kragerø kommune ved formannskapet etter innstilling fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Enkeltpersoner og lag/foreninger oppfordres til å foreslå kandidat til årets Tilgjengelighetspris. Prisen er på kr 10.000,- og et diplom fra Kragerø kommune. Prisen deles ut hvert andre år.

 

Fristen for innsending er som nevnt 1. oktober. Forslag kan sendes som epost: post@kragero.kommune.no eller i brevs form med adresse:
Kragerø kommune
Postboks 128
3791 Kragerø

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image