Har du forslag på priskandidater?

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Som tidligere år, skal det også i år deles ut hederspriser. Kragerø kommune ønsker en flom av gode forslag fra engasjerte innbyggere! Kom med forslag på kandidater til kulturpris, håndverkerpris og restaureringspris. Forslag på kandidater må være kommet inn til kommunen innen 1. oktober.

elsebjoerg_lite.jpgI statuttene for Kulturprisen heter det at denne kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller som har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. ­ Prisen kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring.­ Tidligere prisvinnerene er Aksel Ellefsen, Knut Lundstrøm, Håkon Finstad, Skjærgårdsgospel, Torkel Tande, Olaf Tangen, Nils Halvor Nilsen, Otto Beite,  Johnny Thorsen, Ragnar Grønåsen, Batterikomiteen for Gundersholmen Kystfort, Lauersøns legat,  Inger og Bjørn Sandberg, Alf Cranner, Lillen Dahll Vogt, Tor Jarandsen, Robert Carding, Roger Holte, Carsten Hopstock, Kragerøhåndballen, Åse og Kjell Lundquist, Roy Isnes, Abraham Th. Sørdalen, Ivar Gundersen, Henning Bentsen og Else Bjørg Finstad i 2012.

"Håndverkerprisen" ble innstiftet fordi Kragerø kommune hadde ønske om å belønne håndverkere som har gjort noe helt spesielt innen sitt yrke eller håndverkere som har stått bak vellykkede restaureringsarbeider i lokalmiljøet. Kandidatene til prisen blir vurdert av Hovedutvalg for samfunn i samarbeid med Kragerø Håndverker- og Industriforening. I 2012 ble håndverkerprisen tildelt byggmester Johnny Jensen.

Det deles også annet hvert år ut en restaureringspris bestående av et kunstverk, innkjøpt av en lokal kunstner.­ Aktuelle kandidater vurderes av Hovedutvalg for samfunn, som vedtar hvem som skal få årets pris.­ Prisen skal gis til privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bevaringsverdige bygninger som er utvendig restaurert.­    

Prisen kan også tildeles hus/bygninger av ovennevnte kategori som gjennom godt og pietetsfullt vedlikehold har bevart sitt opprinnelige eksteriør.­ Prisen bør så langt råd er fordeles med en viss geografisk spredning.­ I 2011 var det Kragerø Skysstasjon som vant restaureringsprisen.

Fristen for innsending er som nevnt 1. oktober. Forslag kan sendes som epost: post@kragero.kommune.no eller i brevs form med adresse:
Kragerø kommune
Postboks 128
3791 Kragerø

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image