Håndtering av hageavfall

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Dumping av privat hageavfall er en potensiell kilde til spredning av fremmede arter, hovedsakelig på grunn av frø eller levedyktige røtter og andre plantedeler.

parkslirekne.jpgI tillegg kan de lune haugene med hageavfall fungere som leveområde for bl.a. den uønskede iberiaskog-

sneglen.

Friområdene tilhører fellesskapet. Tømmer man hageavfall i friområder kan planter som ikke hører naturlig hjemme i området spre seg ukontrollert. Dermed forstyrres det naturlige plante- og dyrelivet. Når uønskede planter først har slått seg til, er det ofte krevende og kostbart å fjerne dem.

Spesielt alvorlig er at det dumpes hageavfall ved Frydensborg- og Kalstadtjenna som er et dyre- og plantefredningsområde. Her har den fremmede arten parkslirekne kunne etablere seg og er i ferd med å overta deler av området. Fylkesmannen i samarbeid med kommunen har satt i gang bekjempelse av denne planten, men observert at det er på nytt dumpet samme planteavfallet et annet sted ved tjernene. Dersom kommunen får vite hvem som dumpr hageavfall kan det føre til bøter og krav om å fjerne avfallet. Fremmede arter hører ikke hjemme i Norge og er svartelistet. Her er noen eksempler:

Rynkerose (Rosa rugosa),  Hagelupiner (Lupinus polyphyllus)  Parkslirekne (Fallopia japonica)

hagelupiner.jpgDet beste er å kompostere hageavfallet i egen hage eller levere det gratis til kommunens sorteringsanlegg på Nilsbukjerr.

Åpningstider er mandag – fredag kl. 7.30 – 15.00,  torsdager til kl. 18.00  og  lørdager kl. 9.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

rynkerose.jpg

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image