Godkjent reguleringendring

Oppdatert av: stein ove sannes (15.aug.2017)

Reguleringsendring for Bergland hyttepark ble godkjent i kommunestyret 11.05.2017 sak 37/17.

Planendringen legger til rette for to nye utleieenheter i forkant av eksisterende fritidsbebyggelse ved Villa Bergland.

Klagefrist på vedtaket er 3 uker fra kunngjøringsdato.

 

                   
Adkomstvei        Kunngjøring                  Planbeskrivelse

                   
Plankart                 Bestemmelser               Saksfremlegg