Godkjent plan.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.jun.2017)

Reguleringsplan for Tjennane, Gumøy ble godkjent i kommunestyret 6.4.2016, sak 25/17.

Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse på Grosplassen ved Langårsund med 11 ordinære hyttetomter for salg samt en utleiehytte tilknyttet landbruksdriften. Hyttene får båtplasser i en ny flytebrygge i Langårsund som bygges ved det nåværende bryggeanlegget for Grosplassen.

Klagefrist på vedtaket er 3 uker fra kunngjøringsdato.

 

                          
Kunngjøring               Saksfremlegg              Plankart

            
Planbeskrivelse       Reguleringsbestemmelser