Godkjent plan Bråtøyskogen

Oppdatert av: stein ove sannes (18.okt.2017)

Endring av reguleringsplan for Bråtøyskogen – Skåtøy, gbnr 30/160 m.fl. ble godkjent i kommunestyret 05.10.2017, sak 73/17

Endringsforslaget legger til rette for en endring av opprinnelig godkjent bryggeløsning i reguleringsplan. Bryggeformålets plassering flyttes og legges lang land som en forlengelse av eksisterende bryggeanlegg i Myrakilen.

                  
  Vedtak             saksfremstilling              planbeskrivelse

                 
   Plankart                      Bestemmelser