Gode resultater til muntligeksamen

Oppdatert av: Mette Ofstad (13.jun.2013)

Elevene ved begge kommunens ungdomsskoler har gjort det skarpt til eksamen i muntlig. Hele 31 elever (38,75% av elevene som var opp til muntlig) har fått 5 eller 6 ved Kragerø barne- og ungdomsskole, mens 28 elever(57,1% av elevene) fikk det samme ved Sannidal ungdomsskole.

dans1.jpgTar vi med dem som  fikk 4 som også er en god karakter, var det hele 66,5 prosent av elevene som oppnådde 4 eller bedre på KBU. På Sannidal ungdomsskole er det tilsvarende tallet 77,1 prosent. De resterende elevene fikk 3 eller 2. Ingen fikk 1.

Begge skolene hadde muntlig eksamen i engelsk, norsk, samfunnsfag, naturfag og RLE; Sannidal ungdomsskole hadde i tillegg spansk. I forkant plukker lærerne ut en del tema fra det lærestoffet elevene har hatt, og 48 timer i forkant trekker så elevene et av disse temaene som eleven så forebereder seg i. Forberedelsen munner ut i et foredrag (f.eks. en presentasjon via PowerPoint) som  eleven skal holde for en sensor. Dette skal vare i inntil et kvarter. Deretter blir det oppfølgende spørsmål fra sensor. I enkelte tilfelle  kan det også hende at sensor også går noe utover tema, men tilbakemeldingene er at dette håndterte elevene greit.

- Det er resultater vi er svært fornøyd med, sier skolesjef Gro Lien.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image