Gode resultater i barnehagenes brukerundersøkelse

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Det positive med barnehagenes brukerundersøkelse er at resultatene jevnt over ligger over landsgjennomsnittet. Det negative er at altfor for få svarer på undersøkelsene. - Det er synd, fordi en høy svarprosent ville gi oss et langt mer pålitelig resultat, og et resultat vi kan ta følgene av, sier barnehagesjef Margaret Medhus.

Det er særlig i en hovedkategori og på  tre detaljområder kommunens barnehager scorer svært godt.  Fysisk miljø er en vinner for kragerøbarnehagene, resultatet viser en signifikant forskjell fra landsgjennomsnittet. Barnehagene har lykkes i å utforme det fysiske miljøet ute og inne og å gi viktige rammebetingelser for barnas trivsel, opplevelser og læring.  Når det gjelder de tre beste detaljområdene, gjelder det barnehagenes tilretteleggelse for det enkelte barns læring, de ansattes kompetanse til å gjøre en god jobb for det enkelte barn og også mattilbudet i barnehagene scorer signifikant bedre enn landsgjennomsnittet.

her_kjoerte_toget_i_gamle_dager.jpgAlle resultatene er forøvrig gjennomgående svært bra på alle områder, og ligger høyere enn gjennomsnittet for Norge. Svarprosenten derimot var svært lav med 43 prosent i snitt, og med en variasjon fra 28 prosent til 90 prosent for den enkelte barnehage. Hvorfor foreldre ikke ønsker å svare på brukerundersøkelser vil være fokus når undersøkelsen blir drøftet på foreldremøtene i den enkelte barnehage. Resultatet som vises i tabellene her er samlet for alle barnehagene. Den enkelte barnehage vil legge fram sine resultater med foresatte på barnehagenes foreldremøter.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført for samtlige foresatte i alle de kommunale barnehagene i mars/april 2014. Undersøkelsen som ble benyttet er utarbeidet av KS sitt effektivitetsnettverk «Bedrekommune». Undersøkelsen består av påstander hvor det skal svares på en skala fra 1 til 6, der 1 er helt uenig 6 er helt enig.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image