Gode råd og henstillinger vedrørende snøbrøyting.

Oppdatert av: stein ove sannes (14.jan.2016)

For å kunne gjøre en god jobb med snøbrøyting er kommunen avhengig av at alle legger til rette for en effektiv håndtering av snøen. Her er en liten oversikt over føringer og regler som gjelder brøyting av snø-

Føringer og regler ved brøyting

Tømming av snø på offentlig vei er ikke tillat. Snø fra gårdsplasser skal ikke måkes ut i veien, den skal legges på egen eiendom. Heller ikke maskinbrøyting fra private veger/plasser kan legges på kommunal tomt som f.eks. skoler, barnehager og arealer/deponier i tilknytning til vegen.

Hvilke plikter har du som innbygger?
Du må sørge for at egne gjerder og porter er godt synlig og merket.
Du må fjerne brøytekanter i din private vei eller innkjørsel.
Biler og andre kjøretøy må parkeres slik at brøyting eller strøing ikke hindres.
Utstikkende grener fra trær eller hekker må fjernes slik at brøyting eller strøing ikke hindres.

Hva hindrer oss i å gjøre jobben?
Feilparkerte biler bidrar til dårlig kvalitet i brøytearbeidet eller at det rett og slett blir umulig for oss å brøyte. Det samme gjelder utstikkende grener eller andre hindringer.
Hjelp oss til å kunne gjøre en best mulig jobb!

Skader
Husk merking av utsatte gjerder etc. Sett merkingen om mulig 50cm ifra det du vil markere. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Enhet for Eiendom og tekniske tjenester. Gjerder skal tåle at vi brøyter/freser langsetter vegen. Eventuell erstatning forutsetter at det kan påvises en direkte påkjørsel på installasjon som ikke var tildekket av snø.

Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i vegareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig.

Reaksjoner

Kjøretøy som hindrer brøyting kan bli tauet bort for eierens regning.

Private som tømmer snø på offentlig vei kan faktureres for ekstraarbeidet dette medfører for kommunen eller kommunens innleide brøyteoperatører.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image