Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og slamtømming.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Fra 2014 til 2015 er det foretatt en samlet gebyrøkning på rundt 20,6 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Det er stort sett gebyrene på vann og slam som bidrar til økte kommunale avgifter.

Årsaken til den store gebyrøkningen på vann fra 2014 til 2015 er at selvkostfondet forventes tømt ved utgangen av 2014, og den store gebyrøkningen på slam fra 2014 til 2015 skyldes at gebyrene har vært for lave i de tre siste årene. Dette må dekkes inn de nærmeste fem årene.

Hvis man ser på økningen over fler år, fra 2013-2018 vil det gi en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,4 %.

Årlig gebyrendring fra året før 2015 2016 2017 2018
Vann 50,1% 4,4% 2,7% 1,0%
Avløp -2,2% 1,3% 1,8% 2,1%
Renovasjon 14,5% 5,3% -0,7% 0,9%
Slamtømming 73,6% 2,1% 2,0% -0,8
Total endring 20,6% 3,1%| 1,4% 1,0%
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image