Full fart framover på Feierheia!

Oppdatert av: Mette Ofstad (16.aug.2013)

- Vi har hatt noen utfordringer, men brikkene i puslespillet faller nå etterhvert på plass, sier en noe hektisk, men fornøyd rektor May Britt Vatn Bergstad på Kragerø skole.

Trafikksikkerhetstiltakene er stort sett på plass, flyttesjauen er unnagjort, rommene inne er klare, og uteområdet på Lillesida er ferdigstilt med ny sklie og ny sandkasse. Resten av uteområdet er også på det nærmeste klartimg_4452.jpg med unntak av bingen som vil være på plass i løpet av kort tid.

Igår torsdag var det offisiell åpning for de ansatte - nesten 100 i antall. Gode taler med verbale blomster og litt smågodt som oppmuntring ble varmt mottatt. Både ordfører, rådmann og skolesjef var til stede sammen med den nye lederkvartetten, bestående av rektor May Britt Vatn Bergstad, assisterende rektor Berit Rønning Clausen og de to inspektørene Marianne Lonar og Tone Gregersen.

- Jeg må berømme alle ansatte i skole og SFO for den fantastiske innsatsen de har vist. På onsdag hadde vi sjauedag på skolen for barnetrinnets lærere. Resultatene er der: klasserommene og arbeidsrommene begynner å komme på plass, sa rektor blant annet i talen hun holdt. Hun berømmet også Delecto som har vært hyret inn i to dager for å hjelpe til med praktisk flytting.

lederkvartetten.jpgDet har vært mange bekymringer for de trafikale forholdene. I den forbindelse er det satt i verk en hel rekke preventive tiltak. Nytt kjøremønster startet opp igår torsdag med tidsbegrenset enveiskjøring i Løkkebakken i tidsrommet 07.00 - 1500. Bilistene får allerede varsel om dette på Kirketomta, slik at bilene ev. kan snu i tide. Kivletrappen er satt i stand for de gående, og nederst i Tevannsbakken er det anledning til å slippe ungene av slik at de går snarveien ned til nytt gangfelt ved skolen. Det er også anledning til å slippe av barn ved Theilertrappa. Parkeringsmulighetene er strammet inn slik at såkalte "villparkeringer" unngås, og det er laget to nye bussoppstillingsplasser ved skolen. I tillegg er det satt opp flere skilt med parkering forbudt i Biørneveien og også skilt for møteplasser.

Folkehelsekoordinator Tone Isaksen og leder i Trygg Trafikk i Telemark Brita Straume anbefaler sterkt at foreldre og gjerne besteforeldre organiserer såkalt "gåbuss"; det vil si setter opp gåruter der barn kan "hekte seg på". Det byttes på å være "gåsjåføren" etter en ukeplan. Gåbuss har vært en stor suksess mange steder. Dessuten sier de to at det er viktig faktisk å trene på skoleveien. Helseeffekten er også et viktig moment.

Kragerøskolene er også med i et sykleprosjekt som heter "Alle barn sykler" som ledes av tidligere sykkeltrener Michel Fouler. Han oppfordrer elever som er gamle nok til å sykle til skolen, der dette er en god løsning. Mange av elevene har faktisk trent på dette og skal ha en oppfølger med sykling nå i høst. Nye syklestativ vil være på plass i løpet av en til to uker slik at skolen blir godt "skodd" til flere syklende elever.

- Det som står igjen er montering av ballbingen, asfaltering og gatelys, sier teknisk sjef Anne Lise Lønne. Hun regner med at dette vil være helt klart til 1. september. Nabomerknader til bingen forsinket prosjektet. img_4468.jpg

- Alt er klart i bygg A og B, sier oppsynsmann Grunde W. Knudsen. Det er i disse byggene ungdomsskole-elevene og deler av mellomtrinnet skal være. Ungdomstrinnet begynner på mandag 19. august. På bygg C som skal huse småskoletrinnet samt to femteklasser er det bare småtterier som står igjen.

img_4454.jpg- Vi skal skru opp noen garderobehyller og kjøre bort avfall, tomesker, overskudd av hvitevarer og lignende, sier Knudsen som lover at det da blir helt klart til barnetrinnet som først begynner på tirsdag. Han legger til at han er positivt overrasket over hvor bra personalet har tatt jobbingen de siste tre dagene, og at ledelsen på skolen har jobbet godt med planlegging.

Lederkvartetten  har jobbet jevnt og trutt i mange måneder for å få puslespillbrikkene  på plass.

- Jeg mener at vi er et godt lederteam med allsidig erfaring.  Og med den staben av ansatte vi ser sittende i dette rommet er jeg som rektor trygg på at elevene vil få et godt tilbud. De rundt 100 ansatte må vel kunne betraktes som en stor kunnskapsbase i den lille byen vår, sa rektor i talen sin torsdag og sier at all erfaring og forskning viser at de voksne i skolesamfunnet er de som er viktigst for elevenes faglige og sosiale utvikling.  

- Vi skal bli en god skole for elever og ansatte, sier rektor May Britt Vatn Bergstad.

 img_4460.jpg

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image