Fugletårn på Kalstad – oppstart av grunnarbeid og adkomststi

Oppdatert av: stein ove sannes (07.nov.2016)

Det skal igangsettes grunnarbeid og opparbeides en adkomststi for det planlagte fugletårnet ved Frydensborgtjenna på Kalstad i uke 45.

Firma Leif Øygarden har fått i oppdrag å utføre dette arbeidet. I den forbindelse skal det felles noen trær på kommunens grunn. Dette er ikke dramatisk, fordi vi har mange trær av samme treslag i området, det gjelder furu, bjørk og ask.

En arbeidsgruppe har den siste tiden jobbet med utforming av et fugletårn og området rundt. Fylkesmannen har vært aktivt involvert i dette arbeidet og vi har hørt på råd fra forskjellige interessegrupper, bl.a. rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, folkehelsekoordinator, fugleforening og turistforening. Fugletårnet er tenkt som et tilbud for alle brukergrupper.

Tiltaket er forankret i politiske vedtak om å realisere den utarbeidete bruksplanen for Tjennaområdet. Videregående skole skal bygge fugletårnet på vårparten og vi regner med at alt blir ferdig til sommeren 2017.

Vi håper på forståelse at det må felles noen trær for at stien og fugletårnet skal være universell utformet.

 

Ved spørsmål, tar gjerne kontakt med miljørådgiver på 99 20 57 97.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image