FROKOSTMØTE 18 NOVEMBER - SMART GRØNN VEKST, EN VERDEN I ENDRING GIR MULGHETER

Oppdatert av: stein ove sannes (10.nov.2016)

Nå ønsker Innovasjon Norge sammen med Vekst i Grenland IKS å inspirere og sette fokus på dette arbeidet. Det invitertes herved til frokostmøte fredag 18. november kl. 09:30 – 12:00 i Håndverkeren

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn der vekst og utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser. Morgendagens varer og tjenester må gi mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Temaet er aktuelt for alle typer bedrifter, både nyetablerte og eksisterende, hvor fremtidens kunder og anbud kan stille krav i henhold til regjeringens grønne skifte.

Klimaendringer, ressursmangel og urbanisering skaper faktisk muligheter for de fleste bedrifter.
Det siste året har Innovasjon Norge og Vekst i Grenland opplevd en stor økning i etterspørselen fra kunder som ønsker å fornye seg og utnytte markedsmulighetene som det grønne skiftet gir. Det er helt nødvendig at næringslivet tør å tenke nytt og snu opp ned på dagens forretningsmodeller for å bygge bærekraftige konkurransefortrinn.

Agenda

Bærekraft som konkurransekraft: Fokus på nye muligheter

  • Begrepsavklaringer ifht. bærekraft (trippel bunnlinje, grønn vekst, det grønne skifte)
  • Motivasjon for bærekraft
  • Bedrifters modenhet ifht. bærekraft?
  • Hvordan kommer bedriftene i gang?
  • Hvordan etablere en bærekraft strategi?
  • Hvordan følge opp i hverdagen? Eksempler på dashboardløsninger og KPIer.
  • Alt belyst med kjente og lokale case
  • Hva kan Innovasjon Norge og Vekst i Grenland bidra med? (finansiering, internasjonal kompetanse og nettverk, IPR, design, kompetanseprogram, EØS-midler)
  • Og kort fra resten av virkemiddelapparatet Norges Forsknigssråd (SkatteFunn, BIA), EU (SMB-instrumentet, Horisont2020), Enova, etc.

Enkel lunch serveres kl. 12.00. Påmelding sendes innen tirsdag 15. november til geir@vig.no

Lynmøter à15-20 min. med de som ønsker å få en rask tilbakemelding på prosjektene sine – fint om dere gir beskjed i forkant av møtet om dette er aktuelt.

Frokostmøtet er en del av Gründeruka 2016, for ytterligere program se www.grunderuka.no

 

Geir Lia
Næringsutvikler / etablererveileder
Vekst i Grenland IKS
(+47) 993 66 166

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image