Frivilligheten står for 200 millioner i verdiskapning i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (28.sep.2017)

Over 40 lokale lag og foreninger var representert på kveldskonferansen i regi av Frivillighet Norge og Kragerø kommune. Kultursjef Harald Bothner ønsket velkommen til et møte som markerte starten på en ny giv for frivilligheten i Kragerø.

En egen frivillighetsmelding er under arbeid, og kulturkonsulent Willy Nilsen fortalte om prosessen til nå og hva som er planlagt i fremtiden.  Det ble blant annet understreket at frivilligheten selv må spille en vesentlig rolle i arbeidet med meldingen, som skal knytte lag og foreninger nærmere hverandre og ikke minst nærmere til kommunen.

Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge holdt et foredrag om  frivillighetens rolle i nasjonal sammenheng. Norge er på dugnadstoppen på verdensbasis, og har stor betydning for verdiskapningen.  De frivillige bidrar med mer enn 125 milliarder kroner til «samfunnsregnskapet».  Hvis man flytter fokuset til Kragerø, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at mer enn 6000 av kommunens innbyggere bidrar med frivillig innsats.   Totalt dreier det seg om verdiskapning tilsvarende godt over 200 millioner kroner, altså over 20 000 kroner fra hver innbygger.

Gruppearbeidet dreide seg om å diskutere viktige premisser for frivilligheten, og presentere  resultatet i plenum.  Dette var tydeligvis svært engasjerende, og både Frivillighet Norge og Kragerø kommune fikk klare meldinger om hva foreninger og lag er opptatt av.  Blant ønskene var en egen koordinator i kommunen, som får ansvaret for kontakten med frivilligheten.

Kragerø kommunes nye nettside  er snart klar for lansering. Nils Håkon Opsahl har ansvaret for prosjektet, og på møtet presenterte han to gode nyheter. En frivillighetsportal skal gjøre det lettere  for lag og foreninger å registrere informasjon om egen virksomhet, og en aktivitetskalender skal gi opplysninger om viktige møter og arrangementer.

Frivillighetsmeldingen skal legges frem for politisk behandling i november for å legge grunnlaget for veien videre.  I dette arbeidet skal lag og foreninger være godt representert i en referansegruppe.