Fossing Bruk, gnr 19 bnr 2 m.fl. Varsel om oppstart av planarbeid.

Oppdatert av: stein ove sannes (15.aug.2017)

Oppstart av planarbeid ble kunngjort 11.5.2017. Merknader sendes skriftlig til Planhuset AS, Strandgata 2, 3750 Drangedal, epost oddrun@planhuset.no, og med kopi til Kragerø kommune, bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø, epost: post@kragero.kommune.no.

Reguleringsplanen berører arealer i Kragerø og Bamble kommune. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planhuset AS, tlf. 35 99 54 40. Saksbehandler for Kragerø kommune er Trond Hjellvik, tlf 35 98 62 48.

Frist for innspill/merknader er 20.6.2017.

                  
Annonse                           Oversiktskart

                  
Planavgrensningskart        Varselbrev