Forslag til et nytt bevaringsområde for hummer – lokal høring i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (13.nov.2017)

Kragerø kommune ønsker innspill til forslaget om et nytt bevarings- område for hummer. Forslaget vises på kart og er på ca. 3.4 km2.

Frist for å komme med synspunkter til kommunen er 1.12.2017

Skriftlige innspill sendes til Kragerø kommune, Pb. 128, 3791 Kragerø, eller til post@kragero.kommune.no. Innspill kan også leveres på kommunens servicesenter i Rådhuset.
Kontaktperson i Kragerø kommune er miljørådgiver Elke Karlsen, 99 20 57 97.

Fiskeridirektoratet har invitert interesserte kystkommuner til en prosess for å etablere nye bevaringsområder for hummer. Det er et stort lokalt engasjement omkring hummer og hummerfiske. En viktig årsak er betydningen for kystkulturen. Men hummeren er sårbar og utsatt for høy beskatning.

Bevaringsområder er et reguleringstiltak som kommer i tillegg til de mer tradisjonelle tiltakene, som utforming av teiner, begrensninger i antall teiner og fangstperioder. Erfaringene så langt viser at bevaringsområder har positive effekter på bestanden av hummer i områdene. Områdenes størrelse varierer og fiske med redskap som fanger hummer vil ikke tillates, men det vil fortsatt være mulig å fiske med håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg.