Forslag til endring av del av reguleringsplan Kilen, Bergland hyttepark.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Bygningsrådet har i møte den 27.02.13, sak 24/13 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å endre bruken av eksisterende utleiehytter i Bergland hyttepark til fritidsboliger for private.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn på kommunens servicesenter på Rådhuset og eventuelle merknader må være innkommet innen 06.05.13

Sakspapirer finnes her.

Eventuelle merknader kan sendes elektronisk via Kragerø kommunes hjemmeside eller på epost post@kragero.kommune.no alternativt pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

pdf.jpg
Plankart med henynssoner