Forslag til detaljregulering av Thomesheiveien 20 g/bnr. 39/58 m.fl.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Forslag til detaljregulering av Thomesheiveien 20 g/bnr. 39/58 m.fl.

Bygningsrådet har i møte den 19.12.12, sak 147/12 vedtatt å legge ut til høring og offentlig ettersyn overnevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å legge til rette for inntil 39 nye boliger med tilhørende utearealer. Det planlegges parkering i parkeringskjeller og noe på bakkeplan. Deler av eksisterende fabrikkbygning forutsettes revet.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn på kommunens servicesenter på Rådhuset og eventuelle merknader må være innkommet innen 21.05.13.

Sakspapirer finner du her

Eventuelle merknader kan sendes elektronisk via Kragerø kommunes hjemmeside eller på epost post@kragero.kommune.no alternativt pr. post til Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Saksbehandler Andreas Høifødt Tlf. 35 98 62 48.

pdf.jpg             pdf.jpg
Arealtabell                       Detaljreguleringskart

 

pdf.jpg           pdf.jpg
Bestemmelser                 Siktlinjer

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image