Forslag til detaljregulering av Skrubbodden g/bnr. 40/9 m.fl.

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Høringsfrist 30.12.2013

pdf.jpg     pdf.jpg     pdf.jpg
Informasjonsbrev     Plankart        Bestemmelser