Forslag på kandidater til miljøprisen, kulturprisen, håndverkerprisen og byggeskikksprisen.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2010)

Tiden er inne for utdeling av årets hederspriser. Kragerø kommune ønsker engasjement for å få inn forslag på kandidater til miljøpris, kulturpris, håndverkerpris og byggeskikkspris.

Kragerø kommune deler årlig ut ”Miljøprisen”. Formålet med prisen er å honorere en ekstra innsats for å fremme miljø i Kragerø. Prisen er knyttet både til miljøpolitiske og næringsmessige argumenter for å satse sterkere på miljø, klima og/eller utslippsvennlig energibruk. Fjorårets pris gikk til Naper Informasjonsindustri AS som har svanemerket sin trykkerivirksomhet.

Miljøprisen kan gis til enkeltpersoner, persongrupper, organisasjoner, institusjoner eller næringslivet som er hjemmehørende i Kragerø, eller har tilknytning til Kragerø kommune. Kandidater skal ha gjort/gjør en innsats for miljø, innen klima og/eller utslippsvennlig energibruk.  Miljøprisen er på 20.000,- kroner og utdelingen skjer innen utgangen av året.

I statuttene for Kulturprisen heter det at denne kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. ­ Prisen kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring.­ Tidligere prisvinnerene er Aksel Ellefsen, Knut Lundstrøm, Håkon Finstad, Skjærgårdsgospel, Torkel Tande, Olaf Tangen, Nils Halvor Nilsen, Otto Beite,  Johnny Thorsen, Ragnar Grønåsen, Batterikomiteen for Gunderholmen Kystfort, Lauersøns legat,  Inger og Bjørn Sandberg, Alf Cranner, Lillen Dahll Vogt,  Tor Jarandsen, Robert Carding, Roger Holte, Carsten Hopstock, Kragerøhåndballen, Åse og Kjell Lundquist, Roy Isnes og Abraham Th. Sørdalen i 2009.

"Håndverkerprisen" ble innstiftet fordi Kragerø kommune hadde ønske om å belønne Håndverkere som har gjort noe helt spesielt innen sitt yrke eller håndverkere som har stått bak vellykkede restaureringsarbeider i lokalmiljøet. Kandidatene til prisen blir vurdert av Hovedutvalget i samarbeid med Kragerø Håndverker- og Industriforening. I 2009 ble håndverkerprisen tildelt Brødrene Brubakken.

Byggeskikksprisen har den korteste tradisjon blant kommunens priser. Denne prisen alternerer med restaureringsprisen, sistnevnte utdelt allerede i 1978 for første gang. Byggeskikksprisen derimot er kun delt ut seks ganger tidligere, nemlig til Monica og Knut Ramberg for eiendommen Ramberg på Borteid, Elisabeth Throne Holst og Per Th. Heiss-Scøyen for deres hytte på Buholmen, Kristian Qvale for sin hytte på Jomfruland, Furubo på Helle, Ragnhild og Jan Holm og Quality SPA og Resort i 2008.

Byggeskikksprisen skal deles ut til privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bygninger. I statuttene for denne prisen heter det  bl.a. at man skal vektlegge: form, materialbruk og fargevalg, funksjonelle løsninger, nye uttrykksformer og ideer. Videre byggets/byggenes tilpasning til omgivelsene, bygningsvern, økologiske hensyn, bærekraftig utvikling, samt terreng og landskapstilpasning.                                                 

Kragerø kommune ønsker tilsendt forslag på kandidater innen 1. oktober. Forslag må fremmes skriftlig med en begrunnelse for den enkelte kandidat.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image