Fornyet høring og offentlig ettersyn Kommuneplan 2014 – 2026.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kragerø Formannskap har i møte den 16.06.2015, sak 59/15, vedtatt å legge kommuneplanens samfunns- og arealdel ut til fornyet høring og offentlig ettersyn.

pdf.jpg          pdf.jpg          pdf.jpg
Høringsbrev             Kommuneplan              Plankart

 

pdf.jpg          pdf.jpg
Temakart rasfare           KU innspill