Fornøyd med barnevernet!

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Barnevernet i Kragerø har gjennomført en spørreundersøkelse hos sine brukere. Ved sammenligning ligger alle resultatene over det man kaller "Snitt Norge" med unntak av to. - Det er vi svært godt fornøyd med, sier barnevernleder Rune Torp Olsen.

For barneverntjenesten er det særdeles hyggelig å høre at foreldrene opplever å bli godt fulgt opp av saksbehandler, at taushetsplikten blir overholdt og at foreldrene opplever medbestemmelse. Foreldre får også være med på å påvirke tiltaket og innholdet i barnets tiltaksplan - alt dette til tross for store arbeidsmengder og mange saker pr saksbehandler. En forelder kommenterer sogar at den hjelpen familien får er helt vesentlig for å gi barnet en god og trygg oppvekst.

- Det er klart at dette er en oppmuntring for alle oss som jobber i barnevernet, sier Torp Olsen og legger til at dette gir inspirasjon til å jobbe videre, og til å bli enda bedre.

De to områdene barnevernet scoret lavest på er også de to områdene barneverntjenesten har valgt å jobbe videre med:

1. Det er lett å komme i kontak med barnevernet (telefon, epost o.l.) og 2. Den skriftlige informasjonen fra barnevernet er lett å forstå. På begge disse områdene lå barneverntjenesten i Kragerø under "Snitt Norge" med 0,1 prosentpoeng. På begge disse områdene legger nå barnevernet opp til forbedrede rutiner. Det er verd å merke seg at barnevernet i Kragerø nok er en blant få fra barneverntjenester i Norge som ikke har en lukket og låst dør, men hvor det er mulig å gå rett inn til den enkelte saksbehandler. Når det gjelder punkt to må man også se på om det er behov for oversetting av den skriftlige informasjonen til andre språk.

Barneverntjenestesten i Kragerø skårer forøvrig særlig høyt på tre områder: pålitelighet, brukermedvirkning og resultat for brukerne. Sistnvente ligger hele 0,6 prosentpoeng over "Snitt Norge".

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image