Foreldrerådet for grunnskoleopplæring - FUG

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Fug har mange interessante innspill for både hjem og skole.

FUG:

- Gir råd til foreldre med barn i skolen

- Gir veiledning til klassekontakter og FAU

- Lager materiel for foreldre og lærere

- Er foreldrestemmen overfor myndighetene

Gå til hjemmesiden: www.fug.no