Folkemøte om Grenland - Hva skal vi leve av i fremtiden?

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Bli med på folkemøte om Grenland på rådhuset i Kragerø 1. november kl. 17.30 - 20.00. Styrk Fjærtoft Trondsen vil lose oss igjennom spenstig debatt der DIN stemme kan være med å forme vår fremtid. Vi vil høre hva DU mener.

Grenland er utfordret; REC har pusteproblemer, vi har plutselig fått en ledighet som er 50% over landsgjennomsnittet, befolkingsveksten er lav, jobbskapingen er lav. Samtidig vet vi at folk og bedrifter stortrives – og lykkes – i Grenland.

Midt oppi dette skal Vekst i Grenland (ViG), på vegne av Grenlandssamarbeidet, utvikle en ny Strategisk Næringsplan for regionen (SNP) for perioden 2012-2015. Dette er et form…alisert arbeid sammen med næringsliv, bedriftsklynger, kommuneadministrasjoner, politikere, mv – og der ViG-styret har at ansvar for å fremme et endelig forslag til SNP til politisk behandling på nyåret.

Vi inviterer DEG til å mene noe om de store linjene i utviklingen, hva vi gjør riktig – og galt. Er det muligheter vi ikke utnytter godt nok? Dette er innspill egnet til å prege arbeidet med ny Strategisk Næringsplan for Grenland (SNP), og ikke minst for å kunne målrette arbeidet i ViG best mulig.

I tillegg til representanter fra Grenlandssamarbeidet og ViG ,vil også kunsthistoriker Tommy Sørbø delta med noen refleksjoner om kveldens tema. Videre vil vi få kunstneriske innslag begge kvelder med Hilde Norland Gundersen og Rune Klakegg; to dyktige musikere med tilknytning til Grenland.

Gratis, enkel servering, åpent for absolutt alle!

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image