Flerboligtomter Stabbestad

Oppdatert av: Ruben Tveiten (11.mar.2016)

Kragerø kommune vedtok i formannskapet 17/10-06 at det i områder, regulert for flerboliger i kommunale boligfelt, skal inviteres til utarbeidelse av et enkelt skisseprosjekt av interesserte aktører.

I denne forbindelse selger Kragerø kommune tomteområde, regulert til flerboliger i boligfelt, på Stabbestad.

Det kan opplyses at tomteprisen er kr 47,- pr. m², i tillegg kommer kostnader ved oppmåling samt utgifter til tinglysning. Anleggsbidraget er kr 200.581,- som det betales 70 % av pr. oppførte enhet til Kragerø kommune.

I formannskapets vedtak, er det vedtatt at interesserte aktører inviteres til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt over området som er aktuelt. I denne forbindelse inviteres interesserte aktører, på Stabbestad til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt, som tilbyes Kragerø kommune.

Skisseprosjektene vurderes ut i fra følgende kriterier:

  •  Arkitektonisk utforming.
  •  Grad av utnyttelse.
  •  Antatt utsalgspris pr. enhet.
  •  Gjennomføringstakt og ferdigstillelse.

Valget av tilbyder legges frem for Formannskapet etter innstilling fra Rådmann.

For andre spørsmål kontakt:

 
Avdelingsingeniør Saksbehandler

Heidi Howatson

Tlf. 992 05 723

Paula Hobbs

Tlf. 35 98 62 20

prospekt_-_salg_av_flerboligtomt_-_stabbestad.pdf                           reguleringsbestemmelser.pdf 
Prospekt                            Reguleringsbestemmelser

utsnitt_av_reguleringsplan.pdf                            bebyggelsesplan.pdf
Utsnitt av reguleringsplan     Bebyggelsesplan

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image