Fire Kragerø-skoler deltar i Foreldreundersøkelsen for første gang

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Kragerøskolene har i flere år vært med på Elevundersøkelsen, men i høst er det første gang foreldrene/de foresatte skal svare på spørsmål om blant annet skolens læringsmiljø og samarbeidet hjem - skole i regi av Utdannings-direktoratet. Undersøkelsen er nettbasert og frivillig for skolene og selvsagt også for foreldrene.

- Vi er veldig interessert i å få vite hva foreldrene har å si, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene, sier skolesjef Gro Lien.

Førstemann ut er rektor ved Sannidal skole, Heidi Lindhagen. Hun ønsker å gjennomføre undersøkelsen i de to første ukene etter høstferien.

- Jo tidligere vi får gjennomført undersøkelsen, jo bedre tid får vi til å jobbe med resultatene, sier hun. Første dag etter høstferien deler hun ut informasjonsskriv til foresatte og en oversikt over spørsmålene, slik at disse kan sees igjennom på forhånd.  Foreldrene får også eget passord for hver elev. Hensikten med undersøkelsen er at de foresatte skal få si sin mening om trivsel, læring og utvikling på "sin" skole, om hvordan samarbeidet fungerer sett med foreldreøyne, hvordan læringsforholdene fungerer, hvordan det fysiske miljøet er osv.

Også Sannidal ungdomsskole, Levangsheia skole, Helle skole og Kalstad skole vil på frivillig basis delta i undersøkelsen i høst. Det er anledning til å starte med undersøkelsen fra 1. oktober. Frist for å svare på spørsmålene er satt til 14. desember kl. 16.00. Samlede resultater fra undersøkelsen vil bli fulgt opp i kommunens nye styringssystem.

Ansvarlig for utarbeidelsen av undersøkelsen er Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen og Elevorganisasjonen. Målgruppen er grunnskolen pluss Videregående skoles 1. klasse. Det er full anledning til å hoppe over enkeltspørsmål man ikke ønsker å svare på, og den som svarer, oppgir ikke navn. Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image