Feiervesenet

Oppdatert av: Kenneth Schjølberg (12.jan.2017)
 

Lovbestemt feiing av skorstein skal foretas etter behov.  Behovet for feiing fastsettes ut fra byggets oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom man har vurdert feil eller fyringsmønsteret er endret.

Tilsyn skal også foretas etter behov, og omfatter tilsyn på hele fyringsanlegget. Fyringsanlegget omfatter skorsteinen og alle ildsteder samt sotluker og feieluker.


 

Montering av nytt ildsted

Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde, men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til ditt formål.

Mer informasjon om montering av ildsted kan du finne her.

 

Rehabilitering av skorstein

Skorsteinen blir gjennom året utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Derfor vil en skorstein ha behov for oppgradering i likhet med andre bygginstallasjoner. Dersom du har fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein nå er svekket og kan utgjøre en fare for brann.

Mer informasjon om rehabilitering av skorstein kan du finne her.

 

Oppføring av ny skorstein

Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

Mer informasjon om oppføring av skorstein kan du finne her.