Fastlegeordningen

Oppdatert av: stein ove sannes (30.nov.2015)

Fortsatt er det ledige plasser hos kommunens ni leger. Vet du hvordan fastlegeordningen virker og hvordan du bytter fastlege om du skulle ha behov for det? Les om reglene og hvordan du går fram.

Her er finner du listeoversikten over fastleger i Kragerø, først velger du Telemark fylke og deretter Kragerø kommune:

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kommer bytte av fastlege hvis du flytter, og når fastlegen slutter eller reduserer listen sin. En forutsetning for bytte av fastlege er at det er ledig plass på listen. Under vil du få en oversikt over hvor det er ledige plasser, selv om antall ledige plasser som står på listen kan variere noe hos den enkelte lege fra ganske få til mange. Men selv om lista er full så finnes det unntak for noen grupper som har rett til å komme inn på listen allikevel. Disse unntakene er:
  • barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen
  • ektefelle, registrert partner eller samboer, som har tilgang på hverandres liste
  • innbygger som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på fem år og som ønsker samme fastlege som tidligere

Frivillig
Det er viktig å merke seg at fastlegeordningen er frivillig. Innbyggere som ikke ønsker å være med i fastlegeordningen, må selv finne en allmenlege å gå til og må betale en noe høyere egenandel.

Hvordan bytte fastlege?
Det er tre måter å gå fram på:
  1. Ring fastlegekontoret i fylket ditt på telefon 810 59 500 . Fastlegekontoret opplyser om hvilke fastleger som er ledig kapasitet på listen sin og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg som har ledig plass.
  2. Fyll ut en blankett for fastlegeordningen. Blanketten sender du til fastlegekontoret i fylket ditt. Blanketten får du ved å henvende deg til fastlegekontoret, trygdekontoret, servicesenteret i kommunen og de fleste legekontorer.
  3. Endre fastlege på nett her

Byttet gjelder fra den første i påfølgende måned. Du vil få et brev som bekrefter at du har fått den legen du har bedt om. Skulle legen ha full liste, får du melding om det. Sjekk listene før du sender inn blanketten.

Hvordan få fastlege?

Dersom du valgte å stå utenfor fastlegeordningen da den ble etablert 1. juni 2001 eller har valgt å gå ut av ordningen senere, kan du gå inn i ordningen igjen når som helst. Framgangsmåten er den samme som ovenfor - ved bytte.Hvordan gå ut av fastlegeordningen?
Du går fram på akkurat samme måte som når du bytter fastlege, dersom du ikke ønsker å være med i ordningen.

Hva koster det å gå til en fastlege?

Du betaler vanlig egenandel hos en fastlege. Står du utenfor ordningen, må du betale høyere egenandel hvis du oppsøker en allmennlege.

Hva er en fellesliste?

Fastlegene kan arbeide alene eller sammen med andre leger. Noen fastleger har gått sammen om en fellesliste. Fastleger med fellesliste har et felles ansvar for å prioritere innbyggerne som står på felleslisten.

Kan jeg velge en av fastlegene ved et legesenter med fellesliste?

Ja, det vil alltid være en av legene med fellesliste som har ansvar for allmennlegetilbudet ditt. Denne legen kalles din "ansvarlige lege".

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du betaler ikke mer for å få til en annen fastlege.

Hva er ny vurdering?

Hvis du eller din fastlege ønsker en annen leges vurdering, kan du kontakte en annen fastlege og be om ny vurdering. Den fastlegen som foretar ny vurdering skal sende melding om dette til din fastlege. For ny vurdering betaler du vanlig egenandel.

Hva gjør jeg hvis fastlegen min er på ferie eller er syk?

Er fastlegen borte over lengre tid, får du vite hvem som er vikar for fastlegen din. Jobber fastlegen sammen med andre leger, kan en av de andre legene hjelpe deg. Det skal alltid være tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen selv om fastlegen din er borte.

Mister jeg fastlegen min hvis jeg må på helseinstitusjon?

Hvis du er på en institusjon med organisert legetjeneste, vil legene der ivareta ditt behov for legehjelp. Du blir likevel stående på fastlegens liste. Ved utskrivning skal institusjonen gi fastlegen melding.

Mister jeg fastlegen min hvis jeg flytter til utlandet?

Hvis du melder flytting til Folkeregisteret, mister du fastlegen din. Skal du være borte begrenset tid, beholder du din plass på fastlegens liste.

Fakta om fastlegeordningen:
Landsdekkende ordning vedtatt i 1977 og 2000.
Innført 1. juni 2001.
Målsetting: å gi flest mulig best mulig allmenlegetjenester.
Legen skal være forpliktet til å prioritere egne pasienter.
Legen skal være tilgjengelig.
Legen kjenner innbyggerne på egen liste.
Les mer om fastlegeordningen på disse linkene:
http://odin.dep.no/shd/flo/

http://www.trygdeetaten.no/fastlege/