Fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Oppdatert av: stein ove sannes (17.okt.2017)

Kragerø kommune fakturerer kommunale avgifter og eiendomsskatt 3 ganger i året. Fra 1. mai i år kan de som ønsket det, kunne fått månedlig faktura.

De som måtte ønske dette, må ta kontakt med Vann/Avløp/Renovasjon  tlf 40218232. En forutsetning for slik oppdeling, er at det etableres avtalegiro.