Kragerøskolene

Oppdatert av: Berit Solli Larsen (13.feb.2017)

Kragerøskolene tilhører fra 1. november 2016 kommunalsjefsområde OPPVEKST sammen med barnehagene, barnevernet, helsestasjonen, PPT og læringssenteret.

Kontaktinformasjon OPPVEKST:

* Kommunalsjef: Torill Sandberg

- epost: torill.sandberg@kragero.kommune.no

- telefon: 35 98 62 72 / 9921745

* Rådgiver: May Britt Bergstad

- epost: maybritt.v.bergstad@kragerø.kommune.no

- telefon: 35 98 62 71 / 99219847

* Rådgiver: Rune Torp Olsen

- epost: rune.t.olsen@kragero.kommune.no

- telefon: 916 78 090

* Konsulent: Bjørg Sunde Liane

- epost: bjørg.s.liane@kragero.kommune.no

- telefon: 35 98 62 96 / 99205725

* Rådgiver: Margaret Medhus

- epost: margaret.medhus@kragero.kommune.no

- telefon: 35 98 62 77 / 99215795

* Rådgiver: Berit Sollie Larsen

- epost: berit.s.larsen@kragero.kommune.no

- telefon: 35 98 62 79 / 93052008

Besøksadresse: Tangen, Gamle Kragerøvei 12, 3770 Kragerø

Kragerø kommune:

- post@kragero.kommune.no 

- telefon 35 98 62 00

Oversikt over skolene:

*  Kragerø barne- og ungdomsskole
- Bjørneveien 3, 3770 Kragerø

- telefon: 35 98 54 00

* Helle skole

- Hasseldalveien 1A, 3790 Helle

- telefon: 35 98 50 31

* Sannidal skole

- Torsdalsveien 2, 3766 Sannidal

- telefon: 35 99 25 30

* Sannidal ungdomsskole

- Kloppkjærveien 6 - 8, 3766 Sannidal

- telefon: 35 99 25 00

* Levangsheia skole

- Bryggebakken 2, 3788 Stabbestad

- telefon: 35 98 54 90

* Kragerø Maritime Leirskole

- Lovisenbergveien 20, 3770 Kragerø

- telefon: 35 98 57 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Kragerøskolene
Tittel Dato
Diverse nyttige skjema 17.02.2017 11:18
SFO - vedtekter 19.12.2016 11:06
Skolefritidsordningen - SFO 11.04.2017 10:12
Satsingsområder/prosjekter 19.12.2016 11:06
"Jeg ser deg permen" 19.12.2016 11:06
Handlingsplan mot mobbing 19.12.2016 11:06
Mobbemanifest - fornyet aktivitet 19.12.2016 11:06
Nyttige lenker 19.12.2016 11:06
Flyt skole 19.12.2016 11:06
Logg inn på Fronter 19.12.2016 11:06
SamPro 19.12.2016 11:06
VOKAL 19.12.2016 11:06
Overgangen barnehage skole 15.02.2017 10:44
Skoleruter 16.01.2017 10:26
Strategisk plan for grunnskolen i Kragerø 17.08.2017 12:49
Støttetjenester for barne- og ungdomsfamilier i Kragerø 08.03.2017 10:59
Tilstandsrapport for grunnskolen i Kragerø 2017 17.08.2017 12:48