Engelsk

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

I våre dager er det blitt svært viktig å beherske engelsk. Deltakerne på kurset som gir studiekompetanse vil få behov for engelsk i videre studier og ellers i samfunnet. Målet med engelskundervisningen er å få god kommunikativ kompetanse slik at man kan forstå tekst og tale, snakke og skrive godt. Som del av den prosessen får man innsikt i engelsk, amerikansk og andre engelskspråklige lands bakgrunnsstoff, både kultur, geografi og historie.

Undervisning
Hele mandagen er viet engelskundervisning. Vi varierer mellom forelesninger, plenum, individuelt- og gruppearbeid. Vi prøver å snakke engelsk hele dagen.

Bøker
Du får låne de bøkene du trenger på skolen. Vi bruker bøkene @cross fra Damm. Across I tillegg kommer vi til å bruke NDLA-engelsk som utfyllende pensum.

Fronter og data
Vi bruker Fronters engelskside (elektronisk klasserom) regelmessig. Datamaskin blir brukt for å hente informasjon, skrive og levere oppgaver, og lage presentasjoner.

Læreplan
Vi følger Kunnskapsløftets læreplan i engelsk:

Læreplan engelsk

Karakterer og eksamener
Dersom man følger undervisningen og gjennomfører de nødvendige fire skriftlige og to muntlige prøver, pluss en PowerPoint presentasjon, får man standpunktkarakter. Det gis en samlet karakter for muntlig og skriftlig. I slutten av skoleåret kan studentene bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

 

 

 

 

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image