Endring i tømmerutine for matavfall

Oppdatert av: stein ove sannes (17.jan.2017)

Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon har endret tømmerutinen for matavfall med virkning fra 01.01.2017.

Matavfall vil i vinterhalvåret (15. oktober – 01. april) hentes hver 2. uke i stedet for hver uke som tidligere.

Dette gjelder ikke tømmingen på Tåtøy og i sentrum.

Dette er et av tiltakene i Avfallsplan 2014 – 2018 vedtatt i kommunestyret 12.03.2015.

Endringen fremkommer i tømmekalender for 2017