Endring av politivedtektene

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Det vurderes å foreta endringer i politivedtektene. Mulige endringer er knyttet til registreringsplikt ifm tigging. Någjeldende vedtekter og de konkrete forslagene til endringer finnedu nedenfor. Forslaget til endring legges ut på høring med svarfrist 20.8.2013. Høringsuttalelse sendes til post@kragero.kommune.no evt. til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø.

pdf.jpg        pdf.jpg      pdf.jpg
Politivedtektene       Saksfremlegg          Saksprotokoll

pdf.jpg
Pressemelding